Výstava betlémů v Muzeu vystěhovalectví se nesla ve vánoční atmosféře

Žáci prvního stupně ve dvou dnech 19. a 20. prosince 2022 opět navštívili Muzeum vystěhovalectví. Tentokrát tam na ně čekala nachystaná výstava betlémů a paní Mgr. Alena Dobečková se svým programem. 

Třeťáci vstoupili do muzea s vánoční písní Nesem vám noviny; takové uvítání paní Dobečková ocenila potleskem a dala se do vyprávění. Věděli jste, že svíčky na adventním věnci mají svůj význam? „První je naděje, druhá mír, třetí přátelství a poslední láska. Je tu však ale ještě jedna svíce, je bílá a ta se dává doprostřed. Zapaluje se, až zapadne slunce,“ vypráví Alena Dobečková.

Ještě připomíná, že i patroni slaví svůj svátek. Svatá Barborka, na kterou stříháme třešňovou větvičku, svatá Lucie, patronka světla, ale také v den svaté Lucie se nesmí šít, protože se nitě šmodrchají. Žáci prvního stupně postupně počítají betlémy, je jich celkem šestnáct.

 „Tyto betlémy nám propůjčil pan Josef Hanzelka, který má doma přes devadesát betlémů,“ zdůrazňuje tuto zvláštnost Alena Dobečková. Páťáci a čtvrťáci si zase zkusili zapamatovat, jak se tyto betlémy jmenují a kdo je jejich autorem. Prvňáčci byli taktéž šikovní, uhádli všechny hádanky a vyluštili připravený rébus. Druháci se ale také nenechali zahanbit. V hádankách si vedli dobře a poznali vystavené betlémy. Víte, jak? No přeci podle kostelíčku, protože každá vesnička a městečko jej má odlišný.

Na závěr dostala každá třída obálku, která skrývala tajemství. Žáci ji směli otevřít až ve třídě!

Bc. Hana Horáková