Moudrý klobouk, kouzelnické hůlky, kolejní erby a spousta zážitků. Takový byl stmelovací pobyt prvňáčků a šesťáků

logo Moravskoslezského kraje

Ve středu 21. prosince 2022, ve sněhovém předvánočním čase, vyrazili prvňáci spolu se svými staršími spolužáky z šestých tříd do skautského centra Vanaivan na stmelovací pobyt s názvem Jak to vidí moudrý klobouk. Projekt Lichnov: Pošli to dál byl zaměřený na spolupráci, vzájemné poznávání i sebepoznávání.
„Vlčí smečka prvňáčků se těšila na bohatý program, které si pro nás připravily vedoucí centra Dana Žambochová a Radka Hyvnarová. Díky sněhové nadílce si všichni užili nejen hry uvnitř centra, ale i zimní radovánky se vším všudy. O sněhuláky v nadživotní velikosti opravdu nebyla nouze,“ vtipně glosuje třídní učitelka prvňáčků Mgr. Kateřina Martinková.


Šesťáci, kteří už byli rozřazeni do kolejí, dostali do svých týmů prvňáčky, které po celou dobu vedli a opečovávali – a to nejen při hrách nebo během učení pokřiku své koleje, ale také při obědě, který všem žákům opět dovezl pan starosta Ing. Aleš Mičulka ze školní jídelny.


„Pod rukama žáků vznikaly kouzelnické hůlky a společně vytvořené erby jednotlivých kolejí. Mladší děti vzhlížely k těm starším a byla mezi nimi vidět skvělá spolupráce,“ popisuje Kateřina Martinková s tím, že děti sice zmrzlé, ale plné zážitků docestovaly nazpátek domů a již se mohou těšit na další kouzelné zážitky s čarovným kloboukem.


Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková