Osmáci ve Vanaivanu zachránili profesorku McGonagallovou a plnili úkoly sami i se šesťáky

logo Moravskoslezského kraje

V pondělí 19. prosince 2022 vyrazili žáci osmé třídy na stmelovací pobyt. Čekal je jeden den, který strávili samostatně, další den se k nim připojili žáci šestých tříd.


Vše započalo v Kopřivnici u kostela sv. Bartoloměje v parku, kde byli osmáci rozděleni podle barev do čtyř skupin, tedy kolejí. „Na Vanaivanu je čekala připravená místnost v jejich barvách a se jménem koleje. Než byli ale vpuštěni do školy čar a kouzel, museli osvobodit paní profesorku McGonagallovou. Nejdříve ji museli doprovodit zpátky do školy a přečíst zaklínadlo a pak každá kolej musela připravit máslový ležák, který McGonagallová vypila a vrátil se jí tak hlas,“ prozrazuje tajemnou zápletku třídní učitel osmé třídy Mgr. Ondřej Švrček. Následně si žáci pro svou kolej vytvořili pokřik a museli se ho naučit, aby jej mohli předat následující den dalším členům koleje.


V úterý 20. prosince pokračoval stmelovací pobyt osmáků, ale přidaly se k němu i obě šesté třídy. Ty byly ve skautském centru Vanaivan rozřazeny podle balónků do již připravených kolejí k žákům z osmičky.
„V rámci svých kolejí starší žáci naučili mladší žáky pokřik jejich koleje. Dále přišel na řadu turnaj ve Famfrpálu. Aby se ale mohl uskutečnit, musela každá kolej rozluštit šifru a najít svůj Camrál. Turnaje se zúčastnily všechny koleje. Po turnaji si každý žák bradavické školy vyrobil kouzelnickou hůlku. Žáci se ten den rozloučili kolektivními hrami, jež byly založené na týmové spolupráci,“ uzavírá povídání Ondřej Švrček.


Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže ve výši sto tisíc korun.

Bc. Hana Horáková