Přednáška Dítě na internetu napověděla rodičům, jaká rizika jejich dětem hrozí na sociálních sítích a v elektronické komunikaci

V pondělí 16. ledna 2023 se uskutečnila ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy v prostorách naší základní školy přednáška Dítě na internetu.
„Pozvání přijal Tomáš Velička, ředitel Poradny pro primární prevenci v Ostravě. Beseda byla určena pro rodiče a pedagogy a zaměřovala se na bezpečné chování na internetu. Hlavním tématem byla možná rizika nejen na internetu, ale především na sociálních sítích a v elektronické komunikaci,“ popisuje obsah přednášky zástupkyně ředitelky Mgr. Martina Bílková, která ve škole působí jako metodik prevence rizikového chování a přednášku zorganizovala.
Posluchačům byly vysvětleny klíčové pojmy spojené s internetem a sociálními sítěmi, jako jsou klonované profily, happy slapping, stalking, trolling, kyberšikana, netolismus. Lektor uváděl své zkušenosti získané při práci s dětmi a nabádal k opatrnosti a především informovanosti.
Na závěr doporučil přítomným rodičům využívat aplikaci Family Link a možnost se v závažných případech obrátit na poradnu www.e-bezpeci.cz, kde návštěvníci naleznou podporu v oblasti kyberšikany či dezinformací.
„Poděkování patří panu řediteli Tomáši Veličkovi. Bylo zřejmé, že návštěvníci přednášky odcházeli s nabytými informacemi spokojeni, byť možná trošku překvapeni uváděnými příklady, co vše se může ve virtuálním prostředí stát a k jakým důsledkům může vést nikoliv záměrně nezodpovědné chování, ale spíše neznalost. Nesmím opomenout zmínit také Spolek rodičů a přátel školy, který besedu finančně podpořil,“ děkuje za uspořádanou přednášku ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Bc. Hana Horáková