Velká cena zoo: těžké, ale boží!

V pondělí 20. března 2023 se vybraní žáci šestých, sedmých, osmé a devátých tříd zúčastnili soutěže Velká cena zoo, kterou pořádá Kruh přátel zoo. Jak už název vypovídá, žáci společně s učitelkou přírodopisu Mgr. Bohdanou Hutyrovou navštívili ostravskou zoo, aby se přesvědčili o svých nabytých znalostech z oblasti etologie.

„Dostali jsme od organizátorů soutěže informace, jak se mají žáci připravit a co mají nastudovat. Z knihy od Zdeňka Veselovského Etologie: biologie chování zvířat si nastudovali doporučené kapitoly o chování živočichů – a mohlo se vyrazit do výukového centra,“ pochvaluje si přípravu žáků kantorka.

Po skončení časového limitu se všichni opět sešli před Malou Amazonií, aby sdíleli své první dojmy ze soutěže. Některé otázky byly vážně těžké, některé se týkaly samotné zoo – například kdy byla dokončena nová expozice Wanderu. Jak sami žáci potvrdili: „Bylo to těžké, ale boží!“

Na závěr dne si žáci mohli ostravskou zoo zdarma projít a užít si například milé dovádění dvouročního šimpanze, který se nebál provokovat svého tatínka. Doufáme, že přestože se žáci neumístili na stupni vítězů, nejsou od soutěžení odrazeni a budou mít nadále chuť se vzdělávat nejen v oblasti etologie! Příští návštěva proběhne v září letošního roku a budou se prověřovat znalosti o evropských šelmách.

Poděkování patří Spolku rodičů a přátel školy za úhradu dopravy na soutěž.

Bc. Hana Horáková