Pěvecká soutěž Lichnovská vrána je za námi. Nejlepší zpěváci pokračují do Lubinského zpěváčka

Ve středu 5. dubna 2023, den před velikonočními prázdninami, se uskutečnila školní pěvecká soutěž nazvaná Lichnovská vrána. Do školního kola soutěže vybrali učitelé hudební výchovy v třídních kolech nejlepší zpěváky – a že jich nebylo málo.

„Celkem se pěvecké soutěže zúčastnilo šestačtyřicet dětí, což byl ucházející počet. Zpívali jednotlivci nebo děti ve dvojici či trojici. Žáci si vybrali pestré písně a ve většině případů si volili hudební doprovod, který zajistil učitel hudební výchovy MgA Jiří Najvar. Někteří zase byli tak odvážní, že volili podklad s vlastní nahrávkou hudby, vlastní doprovod na hudební nástroj nebo dokonce čistě sólový zpěv bez hudebního doprovodu,“ popisuje průběh soutěže její organizátorka Mgr. Lenka Bartoňová.

Akci měli v režii skvělí moderátoři z deváté třídy Tomáš Sztuchlík a Patrik Pustějovský. A soutěžící? Sice některé z nich svazovala tréma, ale všichni podali skvělé výkony.

„Všichni soutěžící obdrželi pamětní listy a také ceny, které byly uhrazeny z prostředků Spolku rodičů a přátel školy, za což jim touto cestou velice děkujeme,“ uzavírá Lenka Bartoňová. Pořadí nejlepších zpěváků najdete zde.

Na tuto školní pěveckou soutěž navazuje XXI. ročník pěvecké soutěže pro malotřídní školy Lubinský zpěváček, který se koná ve čtvrtek 20. dubna 2023 v kopřivnickém Domě dětí a mládeže. Této soutěže se zúčastní pět porotou navržených soutěžících. Tak jim držme palce!

Bc. Hana Horáková