Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/2024

Vážení rodiče,

zápis do školní družiny bude probíhat již tradičně v červnu, a to z důvodu, abychom zjistili počet zájemců, a mohli tak školní družinu dobře zorganizovat.

Své dítě můžete přihlásit v termínu od 19. června do 23. června 2023, a to hned několika způsoby:

  • vytištěnou a vyplněnou přihlášku poslat po svém dítěti, které dochází do školy;
  • osobně předat ve školní družině (každý den od 11:15 do 16:15 hod.);
  • osobně předat na sekretariátu školy v úředních hodinách.

Přihlášku si stáhnete na webových stránkách školy zde.

Zápis se netýká budoucích prvňáčků, jejichž rodiče již přihlášky vyplnili během zápisu
k povinné školní docházce.

O přijetí/nepřijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě platných kritérií, která naleznete zde.

O přijetí žáka do školní družiny budou zákonní zástupci informováni do 30. června 2023 prostřednictvím e-mailu, o nepřijetí žáka do školní družiny budou informováni telefonicky.

Předpokládaný provoz školní družiny plánujeme stejně jako v letošním školním roce: ranní družina od 6:30 do 7:30, odpolední družina do 16:15 hodin.

Paní vychovatelky se těší na spoustu zajímavých aktivit prožitých s Vašimi dětmi v naší školní družince v příštím školním roce.

Lucie Vávrová, DiS.