Z pravěku až ke čtenářství. Naši prvňáčci byli pasováni na čtenáře

Čtvrtek 8. června 2023 byl pro naše prvňáčky velký den. Konečně mohli svým nejbližším veřejně ukázat, jak se v první třídě naučili číst. „Pro své rodiče si připravili nezapomenutelné odpoledne. Nejenže jim předvedli, jak plynule zvládají přečíst text, ale také zdramatizovali pohádku O veliké řepě, ukázali, jak jsou skvělí tanečníci, zpěváci, kuchaři i pekaři,“ usmívá se jejich třídní učitelka Mgr. Kateřina Martinková.

Hned v úvodu zavzpomínali na začátky svého snažení. Připomněli si, že ještě v září si pomáhali obrázkovými kartičkami, aby se vůbec dokázali připravit na hodinu a zapsat si úkol. „Svá přání a potřeby si ukazovali rukama, nohama, někdy i pláčem, ale naštěstí úsměv v první třídě brzy zvítězil. Protože nám to připomínalo lidi z pravěku, kteří také neměli číst a psát, naučili jsme se pravěký tanec, u kterého jsme se všichni nasmáli,“ popisuje Kateřina Martinková. Potom popisuje, jak následovala první písmenka a ke každému básnička, která dětem pomáhala lépe si nové písmenko zapamatovat: „Není divu, že si děti nejlépe zapamatovaly první písmenko A i básničku: A je jako Anička, co má ráda jablíčka.“ Následovalo spojování do slabik a určování jejich délek. Poté děti rodičům ukázaly, jak se jako roboti po písmenech skládají slova. A nakonec došlo k postupnému čtení vět. V červnu už byla celá třída plná čtenářů!

„A to si zasloužilo oslavu. Každý žák byl pasovaný šerpou na čtenáře a dostal knížku Začarovaná třída. Moc děkujeme za finanční příspěvek na tento památeční den z fondu Spolku rodičů a přátel školy,“ vzkazuje slova díků Kateřina Martinková.

Aby děti rodiče potěšily, připravily pro ně navíc občerstvení. Všichni se pustili s vervou do pečení bublanin a chystání jednohubek. Po těch se jen zaprášilo – zbyly jen prázdné talířky a úsměv na rtech všech zúčastněných.

Mgr. Hana Horáková