Informace o doplňovacích volbách do školské rady

Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků,

v úterý 5. září 2023 se uskuteční doplňovací volby do školské rady z důvodu skončení funkce dvou členů školské rady – zákonných zástupců nezletilých žáků, kteří přestanou být žáky školy. Volby budou uskutečněny v průběhu třídních schůzek po skončení plenární schůze SRPŠ cca v 17 hodin. Volit budou zákonní zástupci nezletilých žáků.

Zároveň žádáme, aby se případní kandidáti hlásili nejpozději do 31. srpna 2023 Mgr. Martině Bílkové na telefonním čísle 774 429 360 nebo e-mailu martina.bilkova@zslichnov.cz.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Olga Síbrtová