Informace o zahájení školního roku 2023/2024

Vážení rodiče,

školní rok 2023/2024 slavnostně zahájíme v pondělí 4. září 2023. Škola se pro děti otevře v 7:20, jak jsou zvyklé. Žáci se následně rozejdou do tříd. Poté se přemístí s třídním učitelem na hlavní chodbu školy. Prvňáčci se svými rodiči budou slavnostně přivítáni na hlavní chodbě školy a poté ve třídě za účasti představitelů obce. Přivítáme také nové šesťáky, především žáky ze základní školy v Mniší, kteří mohou dorazit v doprovodu rodičů.

Pozor! Každoročně se najde někdo, kdo si myslí, že první zvonění ve škole zazní až v 8:00 – není tomu tak! Školní vyučování v lichnovské škole začíná v 7:40.

Následovat bude: 

  • pro žáky první třídy – odchod s rodiči a třídní učitelkou do první třídy, kde bude pokračovat slavnostní zahájení školního roku do cca 9:30 hodin;
  • žáci vyšších tříd – třídnické práce společně s třídními učiteli, ukončení výuky pro první stupeň v 9:25 hodin, pro druhý stupeň v 8:55 hodin;  
  • možnost zakoupení obědů;
  • zápis do školní družiny a doplnění údajů k odchodům žáků – proběhne v pondělí 4. září 2023 v čase 10:30 až 11:30 a v čase 15:00 až 16:00 v prvním oddělení – družina Myšáků.
  • školní družina zahájí provoz v úterý 5. září 2023 

Úterý 5. září 2023

Třídy prvního stupně – Etická výchova a třídnické práce, učebnice – 4 vyučovací hodiny – konec vyučování v 11:15 hodin. 

Třídy druhého stupně – Etická výchova a třídnické práce, učebnice – 5 vyučovacích hodin – konec vyučování ve 12:10 hodin. 

Středa 6. září 2023

Třídy prvního stupně – Etická výchova a třídnické práce, učebnice – 4 vyučovací hodiny – konec vyučování v 11:15 hodin. 

Třídy druhého stupně – Etická výchova a třídnické práce, učebnice – 5 vyučovacích hodin – konec vyučování ve 12:10 hodin. 

Třída VI. B vyrazí v doprovodu třídní učitelky, školního psychologa a metodika prevence na adaptační kurz do kopřivnického skautského centra Vanaivan.

Čtvrtek 7. září 2023

Uklízíme školní zahradu 

Třídy prvního stupně – 4 vyučovací hodiny – konec vyučování v 11:15 hodin. 

Třídy druhého stupně – 5 vyučovacích hodin – konec vyučování ve 12:10 hodin. 

Třída VI. B je na adaptačním kurzu v Kopřivnici.

Pátek 8. září 2023

Den s třídním učitelem

Bližší informace se dozvíte od třídních učitelů.

Třída VI. B ukončuje adaptační kurz v Kopřivnici.

Mgr. Martina Bílková