Pozvánka na informativní schůzky rodičů dětí mateřské školy

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 7. září 2023 v 16 hodin Vás zveme na důležité informativní schůzky. Hojná účast je vítaná, nejlépe bez přítomnosti dětí. V případě, že se Vám nepodaří si v době konání třídních schůzek zajistit hlídání svého dítěte, sdělte tuto skutečnost paním učitelkám ve třídě nejpozději do úterý 5. září 2023, abychom mohli zajistit dohlédnutí v mateřské škole.

Třídním schůzkám budou předcházet informace o činnosti Spolku rodičů a přátel školy.

Těšíme se na společné setkání.

 Za tým pedagogů Vám přeji pěkné dny. 

Mgr. Markéta Martinů