Nabídka zájmových aktivit v základní škole pro školní rok 2023/2024

Milé děti, vážení rodiče, 

naše škola připravila pro žáky školy nabídku odpoledních zájmových aktivit. Mezi aktivitami si určitě vybere každý.

Nabídku kroužků naleznete zde:

Kroužky povedou většinou pedagogové naší školy. Přihlášku do kroužků najdete ke stažení zde, jinak je k vyzvednutí u vedoucích kroužků nebo třídních učitelů. Termín odevzdání přihlášek je do úterý 26. září 2023, přihlášky odevzdávejte vedoucím kroužků, v případě jejich nepřítomnosti pak na sekretariátu školy.

Zájmové aktivity pořádané naší školou budou organizovány od pondělí 2. října 2023. V případě, že se nenaplní minimální kapacita, nebude kroužek otevřen. V případě naplnění kapacity rozhoduje o přijetí do kroužku pořadí při podání přihlášky.

Od předloňska spolupracujeme také se Sportovní basketbalovou školou Frenštát pod Radhoštěm – basketbal již běží pravidelně v pátek. Kromě toho mají žáci možnost přihlásit se do výuky hry na hudební nástroje (klavír, flétna, trubka) a pěveckého sboru; tyto aktivity jsou organizovány pod hlavičkou První soukromé ZUŠ MIS Music Kopřivnice, jejíž jsme pobočkou.

Těšíme se, že děti díky zájmovým aktivitám budou rozvíjet svůj talent, stráví smysluplně společný čas a zároveň si užijí spousty zábavy! 

Mgr. Olga Síbrtová