Informace pro rodiče o otevření kroužků ve školním roce 2023/2024

Vážení rodiče,

v úterý 26. září 2023 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek otevíráme od pondělí 2. října 2023 tyto kroužky:

  • Keramika – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech.

Vzhledem k tomu byla cena kroužku snížena na 300 Kč za rok.

Lichý týden – žáci první a druhé třídy, úterý 13:30–14:30

Sudý týden – žáci třetí až sedmé třídy, úterý 13:30–14:30

  • Pohybové hry
  • Volejbalový kroužek – začátečník
  • Šachy pro mladší
  • Míčové hry
  • Malý kuchtík
  • Cukrářské a kuchařské dobroty

Zájem Vašich dětí o nadstandartní aktivity školy velmi těší.

Mgr. Martina Bílková