Tradiční Evropský den jazyků letos oblékl nový kabát

Naše škola se stejně jako v předchozích letech zapojila do oslav Evropského dne jazyků, který připadá na 26. září. Kabinet cizích jazyků si ve spolupráci s ostatními druhostupňovými kolegy připravil celou řadu aktivit, během nichž se žáci seznámili nejen s cizí mluvou.

Sedm skupin utvořených z jednotlivých tříd se postupně vystřídalo na sedmi stanovištích. Žáci společně nahrávali cizojazyčné video, křídami vyzdobili chodník před svou školou a také vytvořili společný plakát. Ve skupinkách si navíc zasoutěžili.

„Žáci měli například za úkol poznat zahraniční písně, cizí měny, tradiční jídla či některé slavné zahraniční osobnosti. Ve všeobecně zaměřeném kvízu otestovali své znalosti, kreslili ale také anglické idiomy a vyzkoušeli si dokonce několik sportů, které u nás nejsou úplně běžné – například finskou hru Mölkky, francouzský pétanque, kanadský kin-ball nebo americký disc golf,“ popisuje program učitelka německého a anglického jazyka Mgr. Hana Poláková, jež projektový den organizovala.

Díky krásnému počasí si všichni naplno mohli užít také venkovní aktivity. Poděkování patří všem pedagogům, kteří se do Evropského dne jazyků zapojili. Speciální díky patří potom Mgr. Ondřeji Švrčkovi a dvěma deváťákům Filipu Bordovskému a Jakubu Píchovi, kteří pro všechny zúčastněné připravili zpestření v podobě sportovních aktivit. 

„Děkujeme také Spolku rodičů a přátel školy za příspěvek, díky němuž jsme mohli nakoupit odměny a ceny pro žáky,“ dodává Hana Poláková.

Mgr., Ing. Martina Havlíková