Přerušení provozu mateřské školy

V souladu s ustanovením § 3 odstavce 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, po projednání se zřizovatelem bude v úterý 21. listopadu 2023 přerušen provoz mateřské školy ze závažných technických příčin, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání – z důvodu plánované odstávky elektřiny v obci. 

Dětem bude na tento den odhlášena strava. 

Děkuji za pochopení. 

Mgr. Olga Síbrtová