Učí se nejenom děti, ale i učitelé. S Etickou a charakterovou výchovou jsme proškolili celou sborovnu

V úterý 21. listopadu 2023 se realizovalo celodenní školení učitelů naší základní školy. V prostorách Gymnázia a Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky ve Frenštátě pod Radhoštěm se sešlo dvaadvacet pedagogů, aby se zdokonalili ve vedení třídnických hodin. Vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rozsahu osmi vyučovacích hodin s názvem „Jak vést třídnické hodiny efektivně“ byl postaven jednak na teoretickém základu, jednak na praktických ukázkách pestrých aktivit, které lze s žáky v rámci třídnických hodin společně realizovat.

Poskytovatelem byla společnost Etická a charakterová výchova, z. ú., která za našimi učiteli vyslala lektorku Mgr. Markétu Juřicovou. Její profesionální přístup, vhled, schopnost předat své dlouhodobé zkušenosti z lektorování i vlastního učení etické výchovy nás jednoznačně strhl, při plnění jednotlivých úkolů jsme měli možnost více se vzájemně poznat, takže se nám nakonec zdálo, že školení bylo zároveň jakýmsi teambuildingem. Paní Markétě Juřicové touto cestou děkuji.

Dále bych chtěla poděkovat paní Kláře Literové ze společnosti Etická a charakterová výchova za organizaci školení a panu řediteli Gymnázia a Střední průmyslové školy Mgr. Richardu Štěpánovi za poskytnutí prostor pro školení a zajištění techniky, ale také za to, že se nám osobně věnoval a provedl nás modernizovanou školou, ukázal vybavenost učeben a seznámil nás s jejím fungováním i plány do budoucna. Možnost této exkurze jsme ocenili zejména s ohledem na skutečnost, že mnozí naši žáci ve svém studiu pokračují právě na Gymnáziu a Střední průmyslové škole ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Závěrem nesmím opomenout tým naší školní jídelny, jemuž patří poděkování za vynikající koláč, který nás potěšil u kávy či čaje během přestávek mezi školením.

Mgr. Olga Síbrtová