Exkurze do knihovny: Šesťáci se vydali do světa pohádek, pověstí, bajek a legend

Naše škola navázala od letošního školního roku ještě intenzivnější spolupráci s Městskou knihovnou ve Frenštátě pod Radhoštěm. Všechny třídy školy absolvují v tomto školním roce exkurzi tematicky blízkou probíranému učivu v předmětu český jazyk, a nejinak tomu je i v případě třídy VI. B, která vyrazila do knihovny ve středu 15. listopadu 2023. Čekalo je seznámení s fungováním knihovny a lekce nazvaná Svět pohádek, pověstí, bajek a legend.

Po krátké cestě autobusem a zakoupení něčeho na zub v jedné z frenštátských pekáren čekal na děti útulný prostor knihovny, kterému vládne knihovnice Bc. Martina Vroblová. „Vyrostla jsem v knihovnické rodině, toto povolání je v naší rodině tradiční,“ vyprávěla dětem jejich průvodkyně, u níž byly zápal pro práci a láska ke knížkám na první pohled znát. A díky tomu dokázala žáky strhnout.

Děti dokázaly zhruba zformulovat, co práce v knihovně obnáší, Martina Vroblová jim pak upřesnila, co vše má takový knihovník na starosti. Všechny přítomné překvapilo, že do knihovny smí vstoupit kdokoliv, i člověk, který nevlastní průkaz čtenáře. „Můžeme si tam číst, jak dlouho chceme, ale knížky si nemůžeme vzít,“ popisuje takovou návštěvu knihovny Daniel Tichavský. „To je pro vás takový tip, kde si zkrátit čas třeba při čekání na autobus,“ uvedla knihovnice.

Z knihovnické lekce si děti odnesly spoustu nových poznatků. „Knížky jsou v knihovně řazeny abecedně podle příjmení spisovatelů,“ říká Magdalena Dobečková. „A je to tam inspirativní,“ doplňuje její sestra Barbora. „Taky jsou knihy rozděleny podle věku,“ zapamatoval si Daniel Kvita nápisy na regálech v dětském oddělení. Městská knihovna však neslouží pouze dětem. „Je tam rozdělení na dětské a dospělé oddělení,“ upřesňuje Nella Dreslerová.

Také povídání a úkoly, které se týkaly tématu pohádek, bajek, pověstí a legend, děti zaujaly. „V pohádkách musí být dobro i zlo,“ uvádí Šimon Pustějovský. Lukáš Osterezy mluví o pověstech: „Je tam část pravdivá a část nepravdivá.“ František Špaček si zapamatoval, že legendy se psaly latinsky a svým kamarádům by knihovnu doporučil, protože si tam skoro každý vybere nějakou knihu. Třeba Samuel Lukeš by se do knihovny vydal pro horor. Laura Zbožínková ocenila vyprávění z pohledu postav. Při tomto úkolu se děti pokusily vyprávět pohádku O Červené karkulce z pohledu vlka, babičky, myslivce, ale i předmětů, jako je třeba babiččina postel. Nejvíce všechny pobavila Markéta Kostelníková, která své vyprávění pojala jako skutečná herečka.

Mezi dvěma tematickými bloky byla přestávka na svačinku. Děti z šestky neposedí, a tak se trošku protáhly v oddělení pro dospělé. Elen Švecové a Nelle Žáčkové se na exkurzi líbila právě tato část, kdy si se spolužáky zahráli na babu. David Janyška ocenil práci naší průvodkyně: „Mně se líbilo, že to paní knihovnice měla dobře připravené.“ A Zdeněk Hlavička by knihovnu doporučil, protože je to tam fajn.

„Moc děkuji paní knihovnici Martině Vroblové nejen za tuto lekci, ale především za program pro celou naši školu,“ vzkazuje slova díků ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která šesťáky učí češtinu a spolu s jejich třídní učitelkou Mgr. Hanou Polákovou žáky do knihovny doprovázela. „Dětem bylo v knihovně dobře, perfektně reagovaly na otázky, měly mnohdy vtipné a neotřelé nápady. Paní knihovnice je provedla dvěma zajímavými hodinami, které utekly jako voda. A také měla pochopení pro dětské hry a spontánní radost projevenou o přestávce,“ dodává s úsměvem ředitelka s tím, že už nyní se těší na příští setkání ve frenštátské knihovně.

Mgr., Ing. Martina Havlíková