Bubnovali jsme, aby bylo děti slyšet. Nejenom žákovský parlament připomněl násilí na dětech

V České republice je násilím v rodině zasaženo zhruba čtrnáct procent dětí.  Proto se naše škola v pondělí 20. listopadu 2023 premiérově zapojila do celorepublikové akce s názvem Bubnovačka, kterou pořádá Centrum LOCIKA. Bubnováním jsme dali hlas týraným dětem, které o svých problémech mlčí. Podstatou bubnování je tedy i fakt, že „ticho děti před násilím neochrání“.

Centrum LOCIKA připravilo materiály pro preventivní vyučovací hodinu, které třídní učitelé využili v hodinách etické výchovy nebo prvouky. „Cílem bylo děti seznámit s problematikou domácího násilí a vysvětlit, proč budeme 20. listopadu bubnovat,“ vysvětluje smysl akce a průběh příprav organizátorka Bubnovačky a koordinátorka žákovského parlamentu ve škole Mgr. Gabriela Mynářová.

Ještě před samotnou Bubnovačkou členové žákovského parlamentu představili celou akci v jednotlivých třídách dětem. Vyzvali je, ať si v pondělí 20. listopadu 2023 přinesou jakékoli náčiní pro bubnování, aby se všichni mohli sejít v 10:10 hodin na hlavní chodbě, kde jsme si následně společně zabubnovali na různé nástroje – od odpadkového koše přes Mixit tubusy až po pořádný zvučný buben.

Po úvodním slově, kterého se chopila členka žákovského parlamentu, a tedy jedna z pořadatelek akce Kateřina Machalová z třídy VII. A, se na pokyn začalo bubnovat.

„Moc děkuji všem kolegům i žákům, kteří se do Bubnovačky zapojili, a také děkuji žákovskému parlamentu i Katce, která na závěr celou akci zakončila pro mě až dojemnými slovy,“ sděluje své pocity Gabriela Mynářová.

Asistentka pedagoga Michaela Vymětalová, která vypomáhá s chodem žákovského parlamentu, připravila z Bubnovačky video.

Mgr. Ing. Martina Havlíková