Hurá! Vyhráli jsme deset tisíc korun na venkovní hry pro školní družinu

V desátém ročníku programu Mikrogranty MAS Lašsko 2024 získala naše školní družina deset tisíc korun, které budou použity na úpravu venkovních prostor před školou. Chodníky oživí společenské hry, jimiž si mohou krátit čas jak družinové děti, tak i školáci. Realizace projektu se očekává v průběhu měsíce září 2024.

S počtem pětatřiceti bodů se naše škola umístila spolu s dalšími projekty se stejným bodovým ohodnocením na čtvrtém až jedenáctém místě.

„Projekt Venkovní hry pro školní družinu při ZŠ a MŠ Lichnov jsem vypracovala s podporou paní Alžběty Štěpánové a společně jsme projekt zaslaly za Spolek rodičů a přátel školy. Tímto bych chtěla moc poděkovat paní Štěpánové za úžasnou spolupráci,“ přibližuje přípravy výherního projektu vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., a dodává: „Finanční částku chceme s družinou využít pro vytvoření chodníkových her pro děti. Do realizace bychom rádi zapojili tým pedagogů i rodičů žáků. Na chodníku vytvoříme společenské hry, jako je Twister, Skákací panák, Čáp ztratil čepičku a další. Pomoc rodičů – dobrovolníků výtvarníků je vítaná. Spolupráce rodičů a školy je jedním z bodů koncepce rozvoje školy.“

Nově vzniklé hry budou moci využívat děti ve školní družině, žáci čekající o volné hodině na odpolední vyučování nebo o velkých přestávkách. Hry na chodníku budou moci využít v dopoledních hodinách i děti z mateřské školy a odpoledne také další děti z obce. 

Program je určen na podporu projektů, které svým naplněním podporují kulturní a tradiční život v obcích, lokální producenty a produkty, ochranu přírody, spolupráci, přínos pro region a rozvoj území. Cílem je zlepšit kvalitu života ve venkovských oblastech, posílit vzájemnou soudržnost a spolupráci obyvatel regionu, posílit lokální ekonomiku, zlepšit ochranu přírodního a kulturního dědictví.

„Velmi děkuji naší paní vychovatelce Lucii Vávrové a předsedkyni SRPŠ Alžbětě Štěpánové za zpracování žádosti. Také bych ráda poděkovala Ing. Ivetě Bjačkové, která nás na možnost zažádat si o tento grant upozornila. Těší mě aktivní rodiče, kteří škole a dětem pomáhají na cestě ke zlepšování podmínek pro vzdělávání. Moc si takové spolupráce vážím a těším se, že společně dotáhneme i tento projekt do zdárného konce,“ uvádí závěrem ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková