Den vědy a poznání: Premiérové projektové vyučování podpořilo zájem žáků o přírodní vědy

Historicky první ročník projektového vyučování zasvěcený vědě a bádání s názvem Den vědy a poznání se uskutečnil v úterý 18. června 2024 na půdě naší školy. V osmi různorodých skupinách porovnávali žáci druhého stupně své znalosti a dovednosti na celkem třinácti stanovištích z oboru matematika, fyzika, zeměpis, přírodopis, chemie, biologie a informatika. Tři vítězné týmy získaly za své výkony drobné ceny a při vyhodnocení byli úplně všichni odměněni potleskem v tělocvičně.

Cílem celé akce bylo neobvyklým a zábavným způsobem rozvíjet zájem druhostupňových žáků o předměty, které se běžně učí ve škole. „Chtěli jsme atraktivnější formou vzbudit zájem žáků o vědu, aby poznali, že i fyzika nebo chemie skutečně může být zábava a že získané znalosti a dovednosti z hodin lze jednoduše uplatnit v běžném každodenním životě,“ vysvětluje myšlenku vzniku a realizace Dne vědy a poznání hlavní organizátor akce Ing. Daniel Otýpka, jemuž s přípravou vypomáhala učitelka přírodopisu a chemie Mgr. Ludmila Kalčáková, Ph.D., a učitelka zeměpisu Mgr. Ing. Martina Havlíková.

Žáci například řešili logické úlohy, šifry, prokazovali, jak dobře znají okolí, kde žijí, pomocí slepé mapy, ale také se učili programovat roboty nebo se ocitli ve virtuální realitě. „Naším cílem bylo také to, aby se učili žáci v různorodých skupinách spolupracovat a domluvit se. Některá stanoviště byla navíc připravena tak, aby mohli vymýšlet různé strategie,“ popisuje dále organizátor.

Soutěžícím se Den vědy a poznání líbil. „Všechny úkoly byly zajímavé a neumím si vybrat, který byl nejlepší,“ přemýšlí Roman Chalupa z VIII. A. „Nejvíce se mi líbilo stanoviště s roboty, ale i ostatní úkoly byly dobré,“ dodává jeho spolužák Daniel Minárik. Filip Lukeš má také jasno: „Dobré bylo stanoviště v ICT učebně, virtuální realita. Byla to dobrá zkušenost.“

Každý úkol byl časově omezen a jednotlivé splněné kroky obodovány. Maximálně mohli soutěžící získat 260 bodů. Na správnost plnění úkolů dohlíželi druhostupňoví pedagogové, kterým občas vypomáhali samotní žáci. „Děkuji všem kolegům i vybraným sedmákům, kteří nám pomohli s přípravou a realizací. Děkuji rovněž žákům, kteří se zájmem plnili připravené úkoly, a i přes soutěživý charakter akce vytvořili přátelskou a podporující atmosféru. Také děkuji Spolku rodičů a přátel školy za poskytnuté finanční prostředky na nákup cen pro vítězné týmy, “ dodává ještě závěrem Daniel Otýpka.

Vítězná trojice týmů měla poměrně vyrovnané celkové bodové hodnocení. Mezi třemi nejlepšími týmy se umístili:

  1. místo Bubáci a Hastrmani s 218 body ve složení Vítězslav Zeman, Sydney Rek, Nikolas Paľo, Natálie Perézová, Filip Lukeš, Dita Macíčková, Vít Horečka, Jan Pustějovský, Tereza Drozdová, David Janyška a Markéta Kostelníková
  2. místo Kačeny s 210 body – Jakub Pícha, Markéta Buzková, Vojtěch Vašák, Erik Štěpán, Regina Juráková, Izabela Pustějovská, Vojtěch Stacha, Stanislav Růžička, Nikolas Štěpán, Daniel Kvita a Nella Žáčková
  3. místo Koumáci s 209 body, které vysoutěžili: Jakub Havel, Hana Blažková, Matyáš Macháček, Ema Holubová, Vojtěch Hlavička, Mikuláš Klozík, Stanislav Buřič, Sebastian Daniž, Alžběta Zemanová, Šimon Pustějovský a Magdaléna Dobečková

Mgr. Ing. Martina Havlíková