Přání pěkných letních prázdnin

Milé děti, vážení rodiče a další čtenáři,

přeji Vám všem jménem celého pedagogického týmu, ale také jménem našich provozních zaměstnanců, pohodové a prosluněné dny letních prázdnin. Děkujeme všem za dosavadní podporu a přízeň.                                  

Těšit se budeme na setkání ve škole opět v září, s některými školkovými dětmi a dětmi přihlášenými do letní školní družinky však již v srpnu. Do té doby Vám přeji krásný a klidný čas strávený tím, co Vás těší a co máte rádi. Pěkné letní dny!

Mgr. Olga Síbrtová

Foto: Petra Malotová