Ve školce se rozloučili se třinácti předškoláky. Od září zasednou do školních lavic

Slavnostní Pasování předškoláků na školáky se za přítomnosti rodičů dětí uskutečnilo na zahradě mateřské školy ve čtvrtek 20. června 2024 odpoledne. Tento významný den byl oslavou přechodu třinácti předškoláků na základní školu a těšil se nabitým a rozmanitým programem. Celá slavnost se nesla v duchu motýlů, protože děti doslova vylétávají ze třídy Motýlků.

Slavnostní odpoledne zahájila zástupkyně ředitelky Mgr. Markéta Martinů, která přivítala rodiče i děti. Poté následovalo pásmo písniček, jež za doprovodu ukulele přednesla učitelka mateřinky Monika Štěrbová.

Jedním z nejdojemnějších okamžiků bylo složení slibu předškoláků. Každý předškolák se pak představil do mikrofonu, řekl, čím by chtěl být, až bude velký, a zarecitoval báseň o svém vysněném povolání.

„Obě učitelky předškoláků Monika Štěrbová a Nikol Klacková spolu v průběhu roku spolupracovaly, doplňovaly se a inspirovaly, aby děti vybavily dovednostmi, které jim vstup do školy usnadní. Navíc speciálně pro tuto akci připravily pro každé dítě osobní báseň, která zachycovala jejich charakter a zážitky ze školky. Tyto básně byly nalepeny do upomínkových knih, aby každé z dětí mělo krásnou vzpomínku na svůj pobyt v mateřské škole,“ poukazuje na osobní rozměr akce Markéta Martinů. Dále ještě dodává, že velkou zásluhu na připravenosti dětí má také učitelka mateřské školy Ivana Hosová, která pravidelně posilovala předškolácké dovednosti během roku v zájmovém kroužku Školička.

Po složení slibu následovalo slavnostní pasování mečem a šerpou. Každý předškolák obdržel upomínkové dárky, které budoucím prvňákům předala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

„Děkujeme rodičům za důvěru, se kterou nám svěřují to nejcennější, co mají. Dětem přejeme hodně štěstí a radosti na jejich nové cestě školáka,“ loučila se ještě s předškoláky Monika Štěrbová. Budoucí třídní učitelka prvňáků Mgr. Kateřina Martinková děti naopak za školu osobně symbolicky přivítala. „Na nové školáky se moc těším, vypadají jako správná parta a jsem ráda, že jsem u tohoto slavnostního okamžiku mohla být,“ netají se Kateřina Martinková.

Rodiče i děti se mohli na zahradě školky vyfotit ve foto koutku, kde byly k dispozici masky motýlků, vtipné textové bubliny a jiné rekvizity. Pro děti byly připraveny různé aktivity, jako třeba malování na kamínky, házení kroužků na cíl, skákací panák nebo stolní hra Tetris, která procvičuje logické a prostorové myšlení.

Rodiče i děti si mohli tradičně opéct špekáčky a občerstvit se dobrotami připravenými maminkami školkových dětí. „Děkujeme všem, kteří se přišli na Pasování předškoláků podívat, a obzvlášť maminkám, které pomohly s přípravou občerstvení. Celé odpoledne se mimořádně vydařilo. Atmosféra byla velmi příjemná a radostná. Děkuji také Spolku rodičů a přátel školy za příspěvek na knihy, upomínkové předměty a na vytvoření tabla budoucích prvňáků,“ dodává děkovně závěrem Markéta Martinů.

Mgr. Ing. Martina Havlíková