Od šestky do devítky: po koronavirových časech jsme samostatnější a zodpovědnější

Jen co se „jakžtakž“ stmelili, byli opět rozděleni. Šesťáci. Velmi složitá a různorodá třída, ale zároveň také třída plná moc zajímavých, milých a přátelských dětí.

První pololetí jsme se všichni snažili, co nám síly stačily, vzájemně se poznat a naučit se spolupracovat. Někdy to šlo lépe, jindy hůře. A do toho přišla karanténa a domácí učení. Myslím si, že pro mnohé šesťáky to byla příležitost oddychnout si od všech třídních bojů a zkusit pracovat sám za sebe. Nestresovat se, kolik mám na úkol času, jestli je někdo rychlejší než já nebo jestli se svou odpovědí ztrapním. Každý mohl pracovat svým vlastním tempem a na výsledcích to bylo znát.

Přeji vám (nám), abychom se i v dalším školním roce mohli více soustředit na svou práci a méně řešit, co si myslí ostatní…

Třídní učitelka šesťáků Mgr. Hana Poláková 

Sedmička – živá třída, která si do prvního pololetí ještě přinášela spoustu problémů z šestky. O to větší překvapení se dostavilo na začátku druhého pololetí, kdy se najednou vše začalo zklidňovat, k čemuž určitě přispěl i lyžařský kurz, který pomohl stmelení kolektivu. To stmelení ale netrvalo příliš dlouho… 

Nová situace přinesla nové výzvy. I přes to, že si v počátcích nebyli úplně jistí, dělali chyby, nedodržovali termíny, vše se postupně vyladilo. Překvapili všechny učitele, jak se s touto nelehkou situací vypořádali. Nejzajímavější momenty nastávaly při online hodinách, protože bylo velice těžké zvyknout si na mlčení ze strany sedmáků, když za normálních okolností je to ta nejupovídanější třída. 

Myslím si, že kdyby si z distanční výuky odnesli samostatnost, schopnost řešit problémy a nést zodpovědnost za své povinnosti, úplně by to stačilo. Vím, že spoustě z nás vyhovoval klid a možnost rozvrhnout si učení podle sebe, přesto jsem přesvědčená, že nic nemůže nahradit osobní kontakt ve škole. Už aby to bylo…

Třídní učitelka sedmáků Mgr. Ivana Michaličková

V osmé třídě jsou žáci s velmi dobrým prospěchem, v druhém pololetí prospěli všichni s vyznamenáním. Jsou inteligentní, samostatní, schopni týmové práce, aktivně se zapojují do projektů a soutěží. Nalezneme zde široké spektrum osobností, umělecky, technicky, přírodovědně, humanitně i organizačně nadaných. To, že mají potenciál reprezentovat školu v soutěžích na okresní i krajské úrovni, předvedli například v soutěži Zlatý Ámos, O pohár čeladenské ovečky, Safari v Avionu, v biologické olympiádě a dalších.

V době distanční výuky prokázali mimo jiné i vynikající technické dovednosti.  Velice rychle se zadaptovali v prostředí Google Učebny a řízené samostatné studium zvládli na výbornou. Naučili se aplikovat získané vědomosti v praxi a vyrobit například model plic. ☺ 

Třídní učitelka osmáků Mgr. Bohdana Hutyrová 

Naše milá devítka to měla letos obzvláště těžké. Přišla o kouzelné období posledního ročníku na základní škole, kdy přátelství, soudržnost a jakési spiklenectví kvete na plné pecky, kdy se dře na zkoušky a plánuje se budoucnost, ale také se se jezdí na výlety, období, kdy deváťáci pod „nenápadným dohledem“ svých učitelů a rodičů přeplouvají na druhý břeh, břeh dospělosti. 

My učitelé jsme se snažili být žákům v tomto „blbém koronavirovém“ období oporou i na dálku. Přesto ta největší míra zodpovědnosti dopadla na bedra samotných žáků. Musím říct, že všem dokázali, že tuto tíhu unesou a že vyspěli v zodpovědné a jedinečné osobnosti. Takže zbývá jen dodat: „Šťastnou plavbu!“

Třídní učitelka deváťáků Mgr. Petra Stoklasová