Ohlédnutí za uplynulým školním rokem pohledem učitelek prvního stupně

První pololetí probíhalo v klasickém školním režimu s řadou soutěží a akcí, jichž se zúčastnili naši žáci. O všech jsme průběžně informovali na našich webových stránkách, některé se ocitly i na stránkách Zpravodaje. Druhé pololetí jsme začali Velkým školním karnevalem, zdařilou akcí školní družiny, kterou ale pro děti nejen z prvního stupně připravovali všichni učitelé a ruku k dílu přiložili i další pracovníci školy. Krátce nato přišla koronavirová krize a škola se pro děti uzavřela.  

Od března jsme zavedli nový způsob vzdělávání – distanční výuku. Žáci ze dne na den ztratili kontakt se svými učiteli, přišli o možnost okamžité interakce, nemohli pokládat učitelům doplňující otázky, žádat vysvětlení, jak je tomu při běžné výuce. Pro celé rodiny nastala obrovská změna. V rámci daných možností jsme nastavili systém tak, aby si žáci udrželi dobrou školní kondici a aby jejich vzdělávání nestagnovalo. Rodičům jsme nabídli pomoc s technickým zabezpečením, včetně zapůjčení techniky. Někteří rodiče této nabídky využili. 

Všichni žáci a jejich rodiny ke vzdělávání přistoupili zodpovědně. Krok po kroku učili žáci pod vedením svých učitelů nejen sebe, ale i své rodiče práci na počítači. Všichni žáci se postupně naučili ovládat svá zařízení, používat kamery, mikrofony, naučili se pracovat v aplikaci Google Učebna. Do vzdělávání na dálku byli zapojeni také všichni vychovatelé a asistenti pedagoga. 

Tím, že zadávání domácí práce probíhalo formou týdenních plánů, dostali žáci možnost rozvrhnout si práci podle uvážení, pracovat vlastním tempem a vše si přizpůsobit individuálním podmínkám v jednotlivých rodinách. Současně probíhaly i online hodiny, ve kterých jsme se soustředili na hlavní předměty. Zde děti měly možnost využívat různé aplikace, výuková videa, odkazy na hravé učení, které mnohdy rádi zhlédli i dospěláci, jako třeba virtuální procházku Lichnovem. 

Vzhledem k věku dětí na prvním stupni při online vyučování asistovali ve většině případů rodiče, prarodiče i starší sourozenci – zapojily se tedy celé rodiny. Rodičům se naskytla nová příležitost vidět své děti při školní práci, a získali tak možnost přímé konzultace s vyučujícími. Prostřednictvím online hodin byla zajištěna i okamžitá přímá zpětná vazba. Pro žáky první a druhé třídy, jejichž rodiče byli v dopoledních hodinách v zaměstnání, byly realizovány online hodiny odpoledne. 

Úkoly z výchov, o které jsme později společnou práci rozšířili, byly přijaty ze strany dětí jako vítaná změna a možnost rozvíjet se i v jiných oblastech. V té době vznikly například krásné herbáře, projekty na témata Rybník, pole a louka, Den Země, Hygiena, Dopravní výchova, Den matek, také celá řada výtvarných prací, jako například Mořský svět v krabici, Hasiči – dávají za nás ruku do ohně, Roboti v boji s koronavirem a mnoho dalších, z nichž bude většina zdobit v září chodby naší školy. 

Žáci měli možnost plnit i výzvy sportovního charakteru – například díky výstupu za skrytým pokladem na Červený kámen či cvičení na celkové zpevnění těla. Zadávané úkoly žáci ve většině případů plnili svědomitě a pečlivě, mnozí se k materiálům z online hodin ještě dodatečně vraceli ve svém volném čase nad rámec svých školních povinností. Hodnocení během distanční výuky jsme nastavili tak, aby co nejvíce podpořilo individuální růst dětí. 

Od 25. května se dětem otevřela možnost vzdělávání ve školní skupině. Celkem třiadvacet dětí prvního stupně denně navštěvovalo školu a s pomocí asistentek pedagoga a vychovatelů pilně pracovali na zadaných úkolech. 

Za svoji práci a velkou snahu v distančním vzdělávání si zaslouží vzhledem ke svému věku obdiv a samozřejmě pochvalu, kterou žáci obdrží současně s vysvědčením. Rádi bychom na tomto místě poděkovali za skvělou spolupráci, podporu a trpělivost všem rodičům, prarodičům a starším sourozencům prvostupňových dětí. Také jim patří velká pochvala za mimořádné zapojení do vzdělávání dětí a podporu školní práce. 

Mgr. Markéta Martinů, Mgr. Barbara Sochová, Mgr. Lenka Matulová,
Mgr. Monika Hanzelková, Mgr. Monika Wilczková