Dvojitý úspěch našeho žáka v Logické olympiádě

Různé soutěže a aktivity pro žáky zastavila koronavirová krize. Jinak tomu ale bylo u Logické olympiády 2020.  „Jedná se o soutěž pořádanou Mensou České republiky, která je založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotové rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování,“ popisuje učitelka Monika Wilczková, která zapojení žáků do této soutěže zprostředkovala.  

A jak si s logickými úlohami poradili naši žáci? „Nejúspěšnější byl žák čtvrté třídy Stanislav Růžička. V kategorii pro třetí až pátý ročník základních škol obsadil úžasné 28. – 29. místo z celkového počtu 1413 řešitelů v kraji, a postoupil tak do krajského kola Logické olympiády,“ dodává učitelka s tím, že krajské kolo proběhlo 6. listopadu 2020.  V něm se Stáňa umístil na úžasném 31. až 32. místě, což je v případě této soutěže skvělý úspěch. „Stáňovi patří naše gratulace a přání mnoha dalších úspěchů nejen při vědomostních olympiádách,“ vzkazuje závěrem kantorka.

Bc. Hana Horáková