Informace o zkráceném provozu v naší mateřské škole a školní družině

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí a žáků, 
dovolujeme si Vás upozornit na omezení provozu mateřské školy a školní družiny, a to v pátek 25. června 2021. Provoz mateřské školy a školní družiny bude ukončen ve 14:30 hodin. 

Děti z mateřské školy můžete vyzvedávat od 14:00 do 14:30 hodin, děti ze školní družiny můžete vyzvedávat v průběhu celého provozu tento den. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová