Nabídka kroužků a zájmových aktivit v základní škole pro školní rok 2022/2023

Milé děti, vážení rodiče, 
naše škola připravila pro žáky školy pestrou směsici odpoledních kroužků. Mezi patnácti aktivitami si určitě vybere každý. Kroužky povedou většinou pedagogové naší školy, od loňska spolupracujeme také se Sportovní basketbalovou školou Frenštát pod Radhoštěm.  

Přihlášku do kroužků najdete ke stažení zde, jinak je k vyzvednutí u vedoucích kroužků nebo třídních učitelů. Termín odevzdání přihlášek je do pondělí 26. září 2022, přihlášky odevzdávejte vedoucím kroužků, v případě jejich nepřítomnosti pak na sekretariátu školy. Zájmové aktivity pořádané naší školou budou organizovány od pondělí 3. října 2022. V případě, že se nenaplní minimální kapacita, nebude kroužek otevřen. V případě naplnění kapacity rozhoduje o přijetí do kroužku pořadí při podání přihlášky. 

Kromě zájmových aktivit nabízíme také ve spolupráci s První soukromou ZUŠ MIS Music Kopřivnice výuku hry na klavír a flétnu pod hlavičkou této umělecké školy, jejíž jsme pobočkou. 

Věříme, že tato nabídka je pro naše žáky i jejich rodiče uspokojivá a že jí hojně využijete. Těšíme se!

Mgr. Olga Síbrtová