Je tady září a my opět uklízíme školní zahradu

Ve čtvrtek 9. září 2022 probíhala tradiční akce Uklízíme školní zahradu. Zapojili se úplně všichni – i naši prvňáčci, pro které to byla premiéra. Žáci lichnovské školy ví, že si mohou donést své pracovní náčiní a pomůcky, aby jim šla práce lépe od ruky. Ale také školní zásoby nářadí ze zahradního domečku pomohly k dobré práci. 

„Všichni žáci pracovali společně a s nadšením, s úsměvem na rtu,“ popisuje čtvrteční den učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel, která akci společně s kolegyní Mgr. Lenkou Matulovou organizovala.

Nově se žáci devátých ročníků zaměřili na zahradu mateřské školy. Čistili odtokové kanály a keře, hrabali listí. Žáci z osmičky měli na starost sběrový papír a také dovoz kejdy. Tu nám zajistil starosta obce Ing. Aleš Mičulka. 

„Tímto bych chtěla panu starostovi poděkovat, protože žáci zase budou sklízet krásné a velké plody! To se bude radostně sázet a opracovávat půda, vše určitě poroste jedna báseň,“ raduje se Monika Čempel.

Stihlo se vše, co se stihnout mělo. Máme odplevelené záhony, vyčištěnou a zametenou dlažbu, vysbírané odpadky a vyčištěné blízké okolí školy. Děkujeme všem, kteří se s nadšením a s úsměvem zapojili!

Bc. Hana Horáková