Informace pro rodiče – kroužky 2022/23

Vážení rodiče, 
v pondělí 26. září 2022 byl termín odevzdání přihlášek do zájmových útvarů a kroužků nabízených v odpoledních hodinách v naší škole. Na základě těchto přihlášek otevíráme od pondělí 3. října 2022 tyto kroužky:

 • Šachový kroužek – z důvodu velkého zájmu bude probíhat ve čtrnáctidenních cyklech

Lichý týden – žáci první až čtvrté třídy

Sudý týden – žáci páté až deváté třídy

 • Keramika – probíhá každý týden, maximální kapacita naplněna

Kroužky, které se otevřou, ale ještě lze přijímat přihlášky do naplnění maximální kapacity, jsou tyto:

 • Just Dance
 • Tvořílci
 • Míčovky pro holky
 • Pohybové a míčové hry
 • Cukrářské a kuchařské dobroty
 • Volejbalový kroužek
 • Dramatický kroužek

Kroužky, které se otevřou jen v případě doplnění do minimální kapacity, jsou tyto:

 • Deskové hry
 • Malý kuchtík
 • English with fun
 • Školní pěvecký sbor
 • Koumák

Poslední možný termín odevzdání dodatečných přihlášek je do čtvrtku 29. září 2022 do 13:00 hodin u třídních učitelů či vedoucích kroužků. Činnost kroužků bude zahájena od pondělí 3. října 2022

Zájem Vašich dětí o nadstandardní aktivity školy nás těší a věříme, že většině přihlášených vyhovíme.

Mgr. Martina Bílková