Jarní úklid ovládl vyučování napříč ročníky

S příchodem teplých jarních dnů se žáci prvního a druhého stupně pustili jako každoročně do úklidu areálu školy. Úterý 30. května 2023 patřilo jarním pracím jak v prostoru zahrady základní školy, tak i mateřské školy.

Žáci se na akci připravili a už z domu se vybavili vlastními pomůckami. Tentokrát jejich batůžky nebyly plné učebnic a sešitů, ale děti v nich měly schované pracovní rukavice, a někteří dokonce pracovní nářadí.

„Všechno hrálo, jak mělo. Žáci s pomocí třídních učitelů pleli, okopávali, zalévali, odváželi trávu. Zapojil se také pan školník, který dětem vydával nářadí z nářaďovny,“ popisuje průběh jarního úklidu učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel, koordinátorka celé akce, která naplánovala úseky úklidu pro jednotlivé třídy.

Asi nejvíce práce bylo na místě pro květnatou louku, kterou žáci sedmých tříd perfektně zrekultivovali, aby ji opět probudili k životu.

Díky společné práci je okolí školy zase čisté, úhledné a vypadá k světu.

Bc. Hana Horáková