Výtvarné kejkle projektují nesmírná vesmírná dílka duchovních rozměrů

A je to zase tady! Výtvarné kejklování v rámci projektu Lichnov: Pošli to dál. Hry s barvou proběhly ve třídách na začátku května. Hlavní myšlenka projektu zůstává stejná – pomáhat si a komunikovat spolu. Oproti tématu minulého roku, kdy žáci barevně „dialogovali“, se tentokrát kejklování neslo na vlně stavění mostů, a to ne ledajakých!

„Po úvodní prezentaci a diskusi, k čemu a komu slouží mosty, jsme dospěli k základní myšlence, kterou jsme chtěli kejklováním vyjádřit, a to že mosty spojují různé lidi i celé národy a je třeba je stále mezi sebou budovat a starat se o ně. A tak naše barevné čarování vykouzlilo mosty všeho druhu – mezi rodinou, kamarády, mezi zeměmi, planetami, mezi různými formami života. Naše mosty pomáhaly překonat smutek, rozepře, nedorozumění, ale i nesmírné vesmírné vzdálenosti,“ popisuje aktivity učitelka výtvarné výchovy Mgr. Petra Stoklasová.

„Barevně jsme se snažili na potřebu budování mostů mezi lidmi upozornit, tak výtvory žáků
hrají často výraznými a kontrastními barvami. Protože i v našich životech často věci kontrastní a na první pohled neslučitelné mohou spolu dobře vycházet. Jen musíme chtít.
A od chtění je už jen krůček k tomu, aby se pro nás budování duchovních mostů mezi lidmi stalo samozřejmostí,“ přibližuje citlivost projektu výtvarnice.

Na projekt Lichnov: Pošli to dál získala škola účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže. Celková výše dotace je 100 tisíc korun. 

Bc. Hana Horáková