Děti ze školky oslavily Den rodiny spolu se svými nejbližšími

Kdo šel ve čtvrtek 18. května 2023 odpoledne kolem lichnovského kulturního domu, mohl zaslechnout veselé písničky, dětské hlásky, básně plné poděkování, radosti a lásky. A také velký potlesk, který patřil dětem z lichnovské školky. V tento den se v sále kulturního domu konala velkolepá oslava Dne rodiny.

Co oslavě předcházelo? Na tuto událost se všichni velmi těšili. Děti ze tříd Sluníček i Motýlků pod vedením svých učitelek připravovaly několik týdnů vystoupení, které bylo součástí oslav. Paní učitelky sestavily pestrý program plný písní, tanců a básní. Při nacvičování byla stále viditelná snaha a nadšení dětí. Kromě vystoupení se v obou třídách chystaly pro rodiče také dárečky. Každé dítě si vlastnoručně zasadilo květinu a s pomocí učitelek každý vyrobil do květináčku srdíčkovou ozdobu a přání. Děti si své vystoupení měly možnost jít několikrát vyzkoušet. Přechody mezi školkou a kulturním domem trochu ztěžovalo třídenní deštivé počasí, ale děti ukázaly, že nejsou z cukru a nějaké drobné nepohodlí zvládnou.

Samotnou oslavu Dne rodiny zahájila ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová přivítáním všech přítomných. Pak už patřil čas dětem a jejich programu. Vystoupení před rodiči se všem dětem náramně povedlo. Děti předvedly v plné parádě své schopnosti a talent. Svou bezprostředností se postaraly o nezapomenutelný zážitek. Na závěr vystoupení všechny děti kráčely do otevřených náručí svých rodičů s vlastnoručně zasazenou květinou se srdíčkem a přáním. Následovala volná zábava s možností občerstvit se připraveným pohoštěním. O to se postarali ve velké míře nejen rodiče, ale také vybraní žáci z VIII. třídy pod vedením učitelky pracovních činností Mgr. Moniky Čempel. Výběr byl pestrý. Všichni si mohli pochutnat například na různých moučnících, chlebíčcích, jednohubkách, slaných tyčinkách, autíčcích z miňonek a lentilek nebo na palačinkách. Všem za přípravu pohoštění děkujeme.

Velmi děkujeme obci Lichnov za umožnění konání oslavy Dne rodiny v kulturním domě s veškerým potřebným zázemím. Velké poděkování patří manželům Kellerovým. Paní Kateřině Kellerové, která navodila slavnostní atmosféru stoly se zářivě bílými ubrusy, a panu Stanislavu Kellerovi, který opět perfektně nachystal ozvučení a nasvícení celého vystoupení. Technické zajištění zdárného průběhu slavnostního odpoledne měl pak v rukou učitel informatiky Bc. Michal Karban. Celý program měl patřičný zvuk, světlo a lesk dobré nálady.

Chceme poděkovat také žákům ze IV. třídy, kteří pomohli vytvořit velkolepou srdíčkovou výzdobu. Děkujeme také rovněž Spolku rodičů a přátel školy, který přispěl finanční částkou k možnosti připravit pro rodiče květinový dárek.

Na závěr patří obrovské poděkování všem učitelkám mateřské školy, které se s velkou trpělivostí dětem ve školce věnují, děti povzbuzují a spolu s rodiči jsou nedílnou součástí jejich her a poznávání světa. Oslava Dne rodiny byla důkazem, jak důležité jsou dobré vztahy mezi lidmi, jak je důležité být spolu a užívat si krásné okamžiky společně.

Mgr. Markéta Martinů