Pasování na školáky: Malí námořníci i piráti symbolicky přepluli ze školky do školy  

Ve čtvrtek 22. června 2023 byl pro budoucí školáky slavnostní den – ve školce je totiž čekalo pasování na školáky. Na tuto slavnostní chvíli se děti připravovaly již dopředu. Domlouvaly se na slavnostním oblečení, nacvičovaly krátký program a tvořily společně výzdobu školní zahrady. Vyráběly loď z velké krabice, kterou si vyzdobily, dále také lodní vlajku a truhlu s pokladem.

„Děti použily ke zdobení i motivy, které pro ně nachystali žáci ze čtvrté třídy. Byli to mořští živočichové nebo kormidla. Ještě malovaly pomocí barev námořníky, piráty a mořský svět. Společně jsme pak těmito dílky ozdobili celou zahradu,“ popisuje náročné přípravy učitelka ze třídy Motýlků Ivana Hosová.

A den, na který se děti tak těšily, byl konečně tady! Děti mohly přivítat své rodiče a začít s připraveným programem, který čítal nejedno překvapení. „Po krátkém programu a přísaze předškoláků, byly děti pasovány na školáky. Dostaly slavnostní šerpu a vysvědčení a od paní ředitelky, lodní kapitánky, krásnou knihu s přáním, aby si ji za rok o tomto čase samy přečetly. Potom se s pomocí paní zástupkyně Markéty Martinů pomocí pádla přeplavily k majáku, kde už na ně čekala budoucí paní učitelka první třídy Lenka Matulová,“ popisuje pěkné chvilky předškoláků Ivana Hosová.

Jako dobrou mlsku mohly děti ochutnat krásný slavnostně nazdobený dort, který pro ně upekla maminka budoucího školáka Ondry Markéta Kladivová. K ochutnání byl ale nejenom dort, ale i další dobroty z kuchyní dalších rodičů.

Na závěr si děti vzaly své kartičky a plnily úkoly, které pro ně byly připravené na školní zahradě. Za splněné úkoly dostaly drobné dárky.

„Myslím si, že se slavnostní odpoledne velmi vydařilo a děti odcházely domů spokojené s úsměvem na tváři. Moc děkuji všem učitelkám naší mateřské školy, které se na organizaci pasování podílely, ale především jim děkuji za vynikající přípravu našich předškoláků na vstup do školy,“ vzkazuje slova díků ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, která dodává, že nesmí opomenout poděkovat ani rodičům za přípravu občerstvení a Spolku rodičů a přátel školy za finance, jimiž slavnostní pasování předškoláků na školáky podpořil.

Mgr. Hana Horáková