Žáci devátého ročníku prošli v matematice kurzem finanční gramotnosti

Tento školní rok absolvovali žáci IX. B celoroční projekt Finanční gramotnost. V rámci hodin matematiky s učitelkou Ing. Kateřinou Bucharovou se žáci od října do června postupně seznamovali s tématy, jako jsou peníze, hospodaření domácnosti a finanční produkty bank. Mimo jiné se dověděli o historii peněz, ochranných prvcích našich bankovek, jaká je funkce České národní banky, jak by měla hospodařit každá domácnost a jak naložit s penězi, pokud jich máme více, než momentálně potřebujeme.

„Celý projekt byl zakončený čtyřhodinovým vlastním výzkumem pěti konkrétních bank, jež mají své pobočky v blízkém okolí Lichnova, a jejich vzájemným porovnáním. Žáci pracovali ve skupinkách a své poznatky prezentovali ostatním. Také vybírali jednu z bank, kterou by svým spolužákům doporučili,“ popisuje zakončení projektu Kateřina Bucharová.

Samotný výzkum žáky bavil, protože zjistili, že nabyté poznatky mohou lehce aplikovat do svého života.

Mgr. Hana Horáková