Prvňáčci nastoupili na palubu a začali nový školní rok s úsměvem na rtech

Velký den pro malé žáčky. Tak bychom mohli ve zkratce popsat 4. září tohoto roku u nás ve škole. Poprvé do ní totiž vstoupilo dvaadvacet prvňáčků – námořníků, na které se slavnostním projevem čekala nejen ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, ale také starosta obce Ing. Aleš Mičulka a představitelé Spolku rodičů a přátel školy. Ceremoniálu přihlíželi také rodiče nových žáků, všichni jejich starší spolužáci a rozrůstající se učitelský sbor. 

Na chodbách se to první školní den námořníky skutečně jen hemžilo. Aby také ne. Vždyť téma dobrodružné mořeplavby bude malé prvňáky provázet celý školní rok. „Velké poděkování patří všem rodičům, kteří zodpovědně své školáky první den nového školního roku vypravili ve velkém stylu mořeplavců,“ neskrývala nadšení třídní učitelka prvního ročníku Mgr. Lenka Matulová. Ocenila také příkladný přístup některých rodičů, kteří se rovněž nezdráhali obléknout do námořnického stylu. „Myslím si, že jsme si první společný den ve škole užili. Z dětí vyzařovalo nadšení a zvědavost,“ doplnila.

Po úvodním ceremoniálu na chodbě se prvňáci i s rodiči přesunuli do své třídy, kde je spolu s třídní učitelkou ještě osobně přivítal pan starosta, od kterého každý dostal tašku se školními pomůckami, jako jsou například desky na písmenka, sešity, pracovní sešit do angličtiny, dále také výtvarné potřeby – barvy, pastelky či plastelínu. „Každý žák obdržel dar od obce v hodnotě tisíc korun. Na pomůcky přispěla i škola, navíc jsme dětem věnovali pamětní medaili z dílny naší výtvarnice Mgr. Petry Stoklasové, aby na svůj první den ve škole nezapomněli,“ uvádí ředitelka školy s tím, že velké poděkování patří představitelům obce, kteří na obdarování nově příchozích žáků prvního ročníku pamatují každoročně.

Prvňáci i jejich rodiče si také stihli prohlédnout školní družinu, probrat veškeré organizační záležitosti s třídní učitelkou a vychovatelkami, aby se nakonec rozloučili a odebrali domů plni nových očekávání z nadcházejících školních dní.

„Mořeplavci – prvňáčci opravdu nebojácně a s velkým nadšením nastoupili na palubu naší školy a započali plavbu vstříc novým dobrodružstvím, zážitkům i kamarádům. Čeká je plavba vskutku nevídaná,“ popisuje Lenka Matulová, která se spolu se svými novými malými „parťáky“ chopí kormidla a děti provede nádhernými pobřežími, zálivy a zákoutími nejen školního světa.  „Přeji si, aby se naše společná plavba obešla bez bouří a velkých vln. Aby byla poklidná a plná radosti a provázel ji úsměv,“ dodává závěrem třídní učitelka.  

Mgr., Ing. Martina Havlíková