Vyhlášení výsledků doplňovacích voleb do školské rady ze dne 5. září 2023

V úterý 5. září 2023 se uskutečnily doplňovací volby do školské rady z důvodu skončení funkce dvou členů školské rady – zákonných zástupců nezletilých žáků, kteří přestali být žáky školy.

Na základě sečtených hlasů z platných volebních lístků vyhlašuje volební komise výsledky voleb: celkem hlasovalo 118 zákonných zástupců, což je 54,1 % oprávněných osob.

Do školské rady byly řádně zvoleny:

  1. Vendula Boháčová
  2. Dana Žambochová

V Lichnově dne 5. září 2023

Za volební komisi

Ing. Alice Červenková