Září v družince se neslo v duchu adaptace i skvělé zábavy

První měsíc ve školní družině uplynul jako voda. A nutno dodat, že byl pro všechny především adaptační. „Září jsme trávili hlavně seznamováním se s novými kamarády i s okolím školy a užívali jsme si i krásné podzimní počasí při procházkách a hrách venku,“ přibližuje vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, Dis.

Nutné také bylo seznámení dětí s Vnitřním řádem školní družiny a se zásadami bezpečnosti při pobytu venku i uvnitř družiny. „Společně s dětmi jsme také vymýšleli pravidla, na kterých jsme se domluvili, že je budeme všichni dodržovat,“ popisuje dále první družinový měsíc vedoucí vychovatelka.

Děti z oddělení Myšáků čeká školní rok plný pohádek. Lichnovští Myšáci jsou totiž zapojeni do celoročního programu s názvem Z pohádky do pohádky. A jednu pohádku „Veselé houbičky“ nyní nacvičují na vystoupení – na přehlídku tance, zpěvu a dramatické tvorby Motýlek v oblacích 2023. Pohádku s dětmi nacvičuje vychovatelka školní družiny Ing. Alice Červenková. „Alice Červenková stojí za loňským úspěšným vystoupením našich dětí s názvem O Červené karkulce. Moc si její práce vážíme a těšíme na letošní ročník,“ nešetří chválou Lucie Vávrová.

Děti z oddělení Smajlíků a Myšáků zase celý školní rok procestují, byť jen ve své domovské družince. Dobrodružná hra, která nese název Cesta napříč světem a vesmírem, provede děti například evropskými zeměmi. „Děti plní nejrůznější úkoly a zjišťují zajímavosti o jednotlivých zemích,“ dodává vedoucí vychovatelka.

Družina je samozřejmě rovněž plná tvoření. Děti pletly, motaly a navlékaly. Oblíbenými se stala výroba náramků z gumiček a korálků, děti ale nadchla také třeba práce se dřevem a s tavnou pistolí. „Postupně nám v družině vznikaly zajímavé stavby. Objevily se u nás však i mince ze samotvrdnoucí hmoty nebo pestrobarevné rakety se jmény dětí,“ uzavírá Lucie Vávrová.

A co dalšího se událo v naší družině v měsíci září?

Mezinárodní den čokolády: Mlsalo se ve všech odděleních

Čokoláda patří mezi nejpopulárnější sladkosti na světě. A dokonce je natolik oblíbená, že má svůj jedinečný mezinárodní den. Ten připadá na 13. září. A naše školní družina se již tradičně zapojila do sladkých oslav čokoládového svátečního dne. Děti z oddělení Myšáků vyzkoušely kvalitní hořké druhy čokolády. Děti z oddělení Smajlíků a Tygříků si vyzkoušely ovocné čokoládové fondue. Kromě lahodné čokolády tedy mlsaly i různé druhy ovoce, které byly plné vitamínů.

Děti z družinky se vydaly do místního muzea

Děti z naší školní družiny v září navštívily Muzeum vystěhovalectví
a výstavu hub, kterou pro ně a jejich vychovatelky připravila Mgr. Alena Dobečková
ve spolupráci s Evou Kašpárkovou. Pro děti byly vedle plánovaného programu přichystány drobné sladké dárečky, ale i básničkový kvíz.

V družině slavili i Mezinárodní den seniorů

Začátek října s sebou přináší také Mezinárodní den seniorů. Připadá přímo na 1. října a zároveň se v tento den slaví i Mezinárodní den kávy.

Děti ze školní družiny již tradičně připravují dárečky pro seniory z Klubu důchodců v Lichnově, pro které byl připravený program v místním muzeu. Děti z oddělení Myšáků pro naše seniory vyrobily papírové květiny a starší Smajlíci a Tygříci zase „kávové“ přání.

Na fotografie se můžete podívat v připraveném padletu.

Mgr., Ing. Martina Havlíková