Starosta obce seznámil deváťáky s obecním úřadem i místní samosprávou 

O tom, že výuka nemusí probíhat pouze ve školních lavicích, se v pondělí 16. října 2023 přesvědčili žáci devátého ročníku, kteří se spolu se svými učitelkami Mgr. Ivanou Michalíčkovou a Mgr., Ing. Martinou Havlíkovou vydali čerpat nové informace na místní obecní úřad. „Dvouhodinovou výuku předmětu Výchova k občanství jsme nahradili exkurzí a prohlídkou obecního úřadu v Lichnově, kde si na nás vyhradil čas pan starosta,“ přibližuje smysl a průběh návštěvy Ivana Michaličková.

Starosta obce Lichnov Ing. Aleš Mičulka skupinu deváťáků uvítal ve své kanceláři a vyprávěl jim o fungování úřadu, rozdělení a náplni práce členů vedení obce a trpělivě odpovídal na otázky. Několik otázek ale padlo také na žáky. Mezi nimi zazněl i dotaz, co by rádi změnili na své škole. A jelikož v minulých letech postupně docházelo k rekonstrukcím tříd, kabinetů i kanceláří pro ekonomku školy či školní psycholožku, napadlo žáky jediné. „Uvítali bychom opravu tělocvičny, jinak jsme se svou školou spokojeni,“ zaznělo pochvalně z jejich řad.

Po návštěvě úřadu se deváťáci v čele s učitelkami vydali zpět do školy, kde proběhlo krátké zhodnocení akce.

„Velmi děkuji panu starostovi za čas, který našim žákům věnoval. Spolupráci s vedením obce jsme od letošního školního roku totiž ještě rozšířili o pravidelné exkurze na obecní úřad, kde se žáci dozvědí informace nejenom o fungování samotného úřadu, ale i místní samosprávy. Kromě deváťáků čekají exkurze ještě na naše šesťáky, kteří mají zahrnuto učivo o obci v osnovách,“ uvádí ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová. 

Ing., Mgr. Martina Havlíková