Letos poprvé se naši žáci zapojili do Olympiády mediální gramotnosti

Do školního kola celostátní Olympiády mediální gramotnosti se ve středu 18. října 2023 vůbec poprvé zapojili žáci naší školy. Deváťáci zapnuli počítače přesně v osm hodin ráno a ponořili se do práce, která vyžadovala nejen jejich kritické myšlení, ale například také umění pracovat se zdroji.

Olympiáda byla připravena ve formě online testu, který se skládal ze dvou částí. V první žáci nesměli používat internet k vyhledávání informací, museli tedy prokázat svůj důvtip a nápaditost. „Testové otázky se týkaly především masmédií, sociálních sítí, dezinformací nebo umělé inteligence,“ upřesňuje organizátorka Olympiády mediální gramotnosti v naší škole a učitelka humanitních předmětů Mgr. Ivana Michaličková. 

Ve druhé části už využívání internetu povoleno bylo. „Tyto úkoly byly zacíleny na zjišťování a testování schopností rychle vyhledávat a ověřovat informace a celkově na umění nakládat se zdroji,“ doplňuje dále Ivana Michaličková. 

A co na test říkají samotní deváťáci? Podle nich byl časově náročný, jelikož na vyplnění třiceti otázek měli pouze čtyřicet minut. „Mezi lehčí otázky patřily ty spojovací, mezi těžší ty, ve kterých jsme museli sami něco napsat,“ prozradila žákyně IX. třídy Nela Palatková.  

Největší výzvou ale bezpochyby byl poslední úkol. „Museli jsme napsat text až o sto padesáti slovech na určené téma, které k překvapení nás všech měl každý jiné,“ doplňuje dále deváťačka.

Přesto se ale nad některými otázkami žáci také pobavili, zejména nad těmi, kde museli rozlišit, zda se jedná o pravdivou nebo falešnou fotografii. „To byla docela sranda, nebylo to vždy ale úplně jednoduché,“ uzavírá Nela.

Olympiáda mediální gramotnosti je realizována za podpory Nadace O2 a pod záštitou Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky a hlavního města Prahy a hlavním důvodem jejího pořádání je výrazný pokles mediální gramotnosti mezi žáky základních škol po celé České republice.

Mgr., Ing. Martina Havlíková