Velké díky od dětí pro paní uklízečky: písnička, přání, kytičky i občerstvení potěšily

Každou školu dělají tou správnou školou její učitelé, ale bezpochyby také další zaměstnanci, kteří nejsou tolik na očích, ale jejich práce je vidět na každém kroku a je nesmírně důležitá. Jsou to úklidoví pracovníci.

„Na důkaz toho, že si práce našich expertů na čistotu a pořádek vážíme, jsme jim spolu s dětmi 18. října poděkovali, a oslavili jsme tak společně mezinárodní den Thank you Cleaner Day,“ popisuje ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová, kterou těší, že ve škole neslavíme pouze Den učitelů, ale už podruhé jsme si připomněli den věnovaný úklidovým pracovníkům.  

O čistotu a pořádek se v naší škole stará skvělý úklidový tým ve složení Věra Dobiášová, Iveta Hubeňáková, Lenka Kuběnová a Monika Opělová. „Za všechny zaměstnance a děti děkuji těmto dámám i panu školníkovi Robertu Fojtíkovi za to, jak tvrdě pracují a starají se o to, abychom se mohli s dětmi učit v bezpečném a čistém prostředí,“ vzkazuje slova díků ředitelka.

Program pro paní uklízečky si připravila družina Myšáků pod vedením vychovatelky Ing. Alice Červenkové. „Děti zazpívaly písničku o pořádku na melodii písně My jsme žáci třetí bé, jejíž text tematicky upravila Alice Červenková,“ přibližuje přípravy a průběh poděkování vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS.

Družinové oddělení Tygříků s vychovatelkou Bc. Hanou Janečkovou zase vyrobilo přání s poděkováním. „Malí Tygříci nezapomněli ani na našeho pana školníka, kterého děti rovněž obdarovaly svým děkovným přáním,“ doplňuje Lucie Vávrová.

Na závěr žáci první třídy předali paním uklízečkám malé poděkování v podobě čerstvé květiny a dárečku pro radost. Poté si ještě naše pracovnice chvíli poseděly u šálku dobré kávy a pochutnaly si na drobném občerstvení, které pro ně se svými žáky připravila učitelka pracovních činností Mgr. Monika Čempel.

Mgr., Ing. Martina Havlíková