Naše školka se opět zapojila do cvičení se sokolíkem Pepíkem

I v letošním školním roce je naše mateřská škola zapojena do projektu Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. 

Cvičení jsou motivovaná dětmi oblíbeným sokolíkem Pepíkem a zvířátky, která děti provázejí při jednotlivých činnostech. Projekt i letos nabízí mateřským školám velmi pestré obohacení pohybové náplně poutavou a zábavnou formou. Jednotlivé činnosti jsou rozděleny do oblastí přirozená cvičení – atletika, obratnost – gymnastické dovednosti, manipulace s náčiním, cvičení na nářadí, netradiční činnosti a rozvíjení poznání.

Všechny oblasti uceleně podporují nejen fyzickou zdatnost, radost z pohybu a psychickou odolnost dětí. Prostřednictvím pracovních sešitků mohou děti také zaznamenávat své pokroky a pohybové cíle.

Letos se rozběhl již osmý ročník tohoto celorepublikového celoročního projektu a my jsme rádi, že jsme se stali opět součástí.

Zapojení naší školy do projektu finančně podpořil Spolek rodičů a přátel školy, za což mu velmi děkujeme.

Mgr. Markéta Martinů