Družinkoví Smajlíci vyrazili za poznáním Lašské brány Beskyd

Zatímco ulicemi chodil Mikuláš spolu s čerty a anděly, školní družina Smajlíků se v úterý 5. prosince 2023 vypravila na exkurzi do Kopřivnice s jednoduchým záměrem: poznat Lašskou bránu Beskyd.

Celkem třináct dětí se společně s vedoucí vychovatelkou školní družiny Lucií Vávrovou, DiS., a asistentkou pedagoga Michaelou Vymětalovou vydalo autobusem do Kopřivnice, kde jejich první kroky vedly do informačního centra. Tam se děti seznámily s chodem centra a měly možnost se dozvědět, co to vlastně Lašská brána Beskyd je. „Děti byly zvídavé, a kromě nových znalostí si z informačního centra odnesly také natištěná razítka, mapy i nějaký ten suvenýr,“ vzpomíná doprovázející asistentka pedagoga a zároveň dodává, že velké poděkování patří pracovníkům informačního centra, kteří se s ochotou a trpělivostí věnovali dotazům a požadavkům jejich svěřenců.

Po návštěvě informačního centra následovala krátká zastávka v obchůdku Elixír života, kde zrovna ten den probíhala akce s názvem Den dobrých skutků. „Zpátky ve školní družině měly děti možnost zamyslet se, jaké dobré skutky vykonaly a poté je sepsaly na papír. Ten potom odevzdaly v obchůdku a nazpátek dostaly drobný dáreček,“ vysvětluje dále Michaela Vymětalová.

Smajlíky s doprovodem ještě čekala návštěva Technického muzea Tatra, kde pookřáli nejen fanoušci starých tatrovek, ale i ti, které auta příliš nezajímají. „Atmosféra byla opravdu výborná, celé odpoledne jsme si užili a načerpali jsme spoustu nových informací a zážitků,“ přiznává asistentka pedagoga. Její slova ostatně potvrzuje i Marian Stražovec ze II. třídy, který návštěvu muzea trefně okomentoval: „Mně se chce brečet, paní učitelko, já tady chci žít!“

Mgr. Ing. Martina Havlíková