Návštěvníci letošní Vánoční besídky dětí z mateřinky zaplnili hlavní chodbu školy k prasknutí

V prostorách naší základní školy se ve středu 6. prosince 2023 odehrála událost, která zaplnila hlavní chodbu nejen návštěvníky, ale také radostí a vánoční atmosférou. Tou sváteční událostí byla Vánoční besídka dětí z mateřské školy. „Kouzelný program, který s dětmi nacvičily paní učitelky z naší mateřské školy, ukázal nejen talent a šikovnost dětí, ale také přinesl do srdcí rodičů a hostů z řad veřejnosti vánoční atmosféru,“ uvádí k besídce zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu Mgr. Markéta Martinů, která celou akci koordinovala. 

Besídka byla plná nezapomenutelných momentů. Děti diváky potěšily svými vystoupeními, zpěvem a tancem. Rodiče a blízcí měli možnost nejen sledovat výkon svých ratolestí, ale také si užít chvilku odpočinku při šálku lahodného čaje či kávy doplněnou dobrotami připravenými z řad rodičů školkových dětí.

„Všem maminkám, babičkám a tetám, které se ochotně podělily o svou kuchařskou šikovnost, patří veliké poděkování. Jejich příspěvky do vánoční kavárničky na besídce nejenže zpestřily chuťové buňky všech hostů, ale také přispěly na aktivity dětí naší mateřské školy, a to díky Spolku rodičů a přátel školy,“ nešetří chválou učitelka mateřské školy Monika Štěrbová. Celkový výtěžek z akce byl 4 500 korun.

„Poděkování patří všem, kdo přispěli do naší kavárničky jak přípravou dobrot, tak jejich zakoupením, ale také ochotným dětem ze žákovského parlamentu, které se ujaly role milé obsluhy v kavárně i průvodců dětí ze školky při plnění různých úkolů, což byl program po besídce. Poděkování patří také šesťákovi Janu Babincovi, který se pod vedením pana učitele Michala Karbana postaral o ozvučení besídky a následnou diskotéku s tanečky pro naše nejmenší. Poděkování patří všem pracovníkům nejenom mateřské, ale i základní školy, kteří se na přípravě akce podíleli. Moc děkuji dětem za pečlivou přípravu vystoupení, snahu vše se dobře naučit a také za velkou odvahu vystoupit před tolika lidmi. A velký dík posílám také své zástupkyni, která měla celou akci na starost,“ vzkazuje slova díků všem zapojeným ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková