Záložka do knihy spojuje školy. Tu naši propojila se školou v Lemešanech na Slovensku

V letošním školním roce se naše škola přihlásila do čtrnáctého ročníku česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. Byla nám přidělena partnerská škola na Slovensku – konkrétně ZŠ a MŠ Lemešany v Prešovském kraji. Úkolem všech zapojených škol bylo vyrobit záložku na téma Inspirující svět pohádek, básní a příběhů.

„Konkrétně akce probíhala tak, že každý žák naší školy vyrobil záložku, k tomu ovšem musel použít knihu a hledat svou oblíbenou pohádku, hrdinu, autora. To se potom odrazilo i na vzhledu záložky,“ vysvětluje koordinátorka projektu a vyučující druhého stupně Mgr. Ivana Michaličková.

Kdo chtěl, mohl připojit i vzkaz svému neznámému kamarádovi na Slovensku.

„Když byly všechny záložky připraveny a podařilo se je sesbírat, zabalili jsme je a odeslali na partnerskou školu. Následně jsme netrpělivě čekali, až i k nám doputuje balíček. Dočkali jsme se ve čtvrtek 7. prosince 2023, kdy byly záložky rozdány žákům naší školy, za což velmi děkuji žákovskému parlamentu, který se ujal předávání v jednotlivých třídách,“ pokračuje dále učitelka.

Do projektu Záložka do knihy spojuje školy se letos zapojilo 143 tisíc českých a slovenských žáků základních škol. Cílem celého projektu je podpora čtenářské gramotnosti, inspirace ke čtení zajímavých knih, rozvoj kultury, vzdělanosti i mezinárodní spolupráce. A možná i seznámení s někým novým v zemi, se kterou máme mnoho společného, s někým, komu rozumíme, i když mluví jinou řečí.

Mgr. Ing. Martina Havlíková