Přátelský pingpongový turnaj druhého stupně: dobrá nálada i překvapivé vítězství žáka šestého ročníku nad staršími soupeři

Sportovní odpoledne si v pátek 22. prosince 2023 užili žáci druhého stupně, kteří se nebáli před Vánoci poměřit své síly se svými spolužáky v ping-pongu. Do turnaje se přihlásilo dvacet devět sportovců z šestých až devátých tříd. Žáci byli náhodně rozlosováni do osmi skupin po třech až čtyřech hráčích. „Ve své skupině hrál vždy každý s každým a dva nejlepší hráči postoupili do vyřazovací fáze, tzv. play-off,“ vysvětluje pravidla turnaje učitel tělocviku Mgr. Ondřej Švrček, který sportovní akci spolu s třídním učitelem páté třídy Mgr. Pavlem Davidem připravil.

V tělocvičně se zároveň hrálo na třech stolech. Své spolužáky chodili povzbuzovat kamarádi napříč zúčastněnými ročníky, a tak není divu, že bylo v tělocvičně od rána pěkně veselo. Mezi tři nejlepší hráče se probojoval Lukáš Osterezy z VI. B třídy, který obsadil první příčku. Druhé místo získal deváťák Václav Mikeska a třetí jeho spolužák Vítězslav Zeman.

Na dodržování pravidel hry i počítání výsledků u každého herního stolu zodpovědně dohlíželi rozhodčí z deváté třídy. „Vážím si hojné účasti a přístupu v duchu fair play všech hráčů. Poděkování patří také Filipovi, Sidneymu a Kryšofovi – třem rozhodčím z deváté třídy a nepochybně také Spolku rodičů a přátel školy za finanční prostředky, za které byly pořízeny ceny pro tři nejlepší hráče,“ vyjmenovává ještě učitel. 

Ceny v podobě drobného sportovního náčiní i malé sladké odměny vítězům předala ředitelka školy Mgr. Olga Síbrtová.

Mgr. Ing. Martina Havlíková