Předškoláci si přišli prohlédnout školu. Dopolednem je provázeli jejich kamarádi z první třídy

Vzácnou návštěvu přivítali prvňáci s učitelkami prvního stupně ve své třídě ve středu 31. ledna 2024. Do školy skoro jako malí žáčci se totiž přišli vůbec poprvé podívat předškoláci z mateřské školy z Lichnova i z Bordovic.

Pro prvňáky se tak poslední lednová středa stala velkým zážitkem. „Prvňáčci nejenže dostali své první školní vysvědčení, ale také se stali ve dvou hodinách malými učiteli pro své kamarády – budoucí prvňáčky z naší a bordovické školky,“ popisuje zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu a první stupeň základní školy Mgr. Markéta Martinů, která spolu s třídní učitelkou prvního ročníku Mgr. Lenkou Matulovou seznamovací a poznávací akci naplánovala a uskutečnila.

„Prvňáci se svou paní učitelkou připravili pro své mladší kamarády ze školky pestrý program plný zajímavých aktivit. Budoucí školáci měli možnost vidět nejen školní třídu, ale také tašku školáka, pouzdro a různé poutavé školní pomůcky,“ doplňuje dále Markéta Martinů s tím, že celou návštěvu provázela milá a kamarádská atmosféra. „Těšily se úplně všechny děti – ty napjaté a zvědavé – školkové, ale i nepostradatelní hostitelé – prvňáci,“ dodává zástupkyně ředitelky školy.

Její slova potvrzuje i třídní učitelka nejmladších školáků. „Všechny děti se těšily, ale zároveň se také trochu styděly. Postupně se však začaly osmělovat a přivykat si na nové prostředí, kamarády i paní učitelky,“ popisuje své postřehy Lenka Matulová.

Po slavnostním přivítání malých návštěvníků si současní prvňáci našli svého kamaráda ze školky a vzali ho s sebou do lavice. Napsali mu cedulku s jeho jménem a následně se všichni vzájemně představili. „Letošní prvňáčci začali své představování básněmi na písmeno, které mají ve svém jméně,“ prozrazuje ještě třídní prvňáků. Poté žáci s předškoláky pracovali v lavici, vyzkoušeli si například psát na mazací tabulku. Dalším úkolem bylo přiřazování písmen abecedy k písmenům na koberci. Děti společně zpívaly oblíbené písničky a věnovaly se také grafomotorickému cvičení. „Skládali jsme stavby z krychlí a počítali použité krychle, stavěli jsme také puzzle na pohádku O Budulínkovi a nechybělo ani závěrečné zhodnocení,“ vzpomíná ještě Lenka Matulová.

Děti zpátky do školky odcházely spokojeně s úsměvem, s novými zážitky, ale také s omalovánkou a záložkou, kterou jim vyrobili žáci první třídy.  „Do školy se všichni školkáčci těší a při návštěvě to bylo znát. Už na jaře je čeká zápis do školy a my jim přejeme úspěch, radost ze života a chuť učit se,“ shodly se obě učitelky.

Mgr. Ing. Martina Havlíková