Děti ze školní družinky si vyzkoušely Dot Painting

Ve školní družině se začátkem února uskutečnily tvořivé projektové dny s umělkyní Bc. Janou Slovákovou z Kopřivnice. Výtvarnice děti seznámila s technikou Dot Painting – malování tečkou, lidově řečeno tečkování.

Při tvoření s odborníkem z praxe se děti střídaly v malých skupinkách po šesti, takže se jim dostalo individuálního přístupu. „Právě to, že se při tvoření ukázala individualita každého dítěte, oceňuji nejvíce,“ uvádí vedoucí vychovatelka školní družiny Lucie Vávrová, DiS., která setkání s Janou Slovákovou ve školní družině zajistila, a dodává: „Výsledkem bylo, že každé vytvořené srdíčko bylo úplně jiné, osobité. A mile mě překvapilo, že tato technika zaujala nejen dívky, ale i chlapce. Třeťák Jirka Kutáč a druhák Marian Stražovec si přáli vytvořit ještě více srdíček, a zatímco nebyl zdaleka ještě konec tvořivého odpoledne, už se oba ptali, kdy bude další podobné tvoření.“

Technika Dot Painting pochází původně z Austrálie, kde jí používali její původní obyvatelé Aboriginci. Podle nich se život skládá z přítomných okamžiků, bodů – tedy teček. V poslední době si pro svou jednoduchost získala tato technika spoustu příznivců, protože k malování tečkou není důležité umět malovat a ani není třeba žádného zvláštního nadání, zvládne to téměř každý. U dětí rozvíjí malování tečkou kreativitu, jemnou motoriku, učí trpělivosti, soustředění, nabízí relaxaci, zastavení, odpočinek i uvolnění.

„Děti mě motivují k dalšímu setkávání, ať už společně s rodiči nebo i bez rodičů, protože děti tečkování moc baví. Kupodivu se zájmem pracují také kluci. Je báječné vidět, jak koncentrovaně a v klidu děti pracují,“ dodává ke tvořivému odpoledni umělkyně Jana Slováková, která používá malování tečkou pro zdobení mandal a vede workshopy pro děti i dospělé.

„Děti hodně zaujalo, jaké tečkovací nástroje se dají při tečkování využít – že mohou využít vše, co má kulaté zakončení, například špendlík i obyčejnou tužku,“ popisuje Lucie Vávrová a dodává, že tvořivé odpoledne se všem dětem velmi líbilo. „Moc děkuji Janě Slovákové, že přijala naše pozvání a že jsme toto společné inspirativní setkání mohli zrealizovat,“ vzkazuje vedoucí vychovatelka.

Akce byla součástí projektu Šablony I OP JAK – ZŠ Lichnov, na který škola získala dotaci 2 073 480 Kč z Operačního programu Jan Amos Komenský. Účelem je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systému vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin. Uvedenou aktivitou bylo podpořeno inovativní vzdělávání ve školní družině.

Mgr. Ing. Martina Havlíková