Ředitelské volno

V souladu s ustanovením § 24 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuji na čtvrtek 9. května 2024 a pátek 10. května 2024 ředitelské volno ze závažných organizačních důvodů.

Během těchto dvou dnů bude žákům odhlášena strava ve školní jídelně a nebude v provozu školní družina. Provozu mateřské školy se ředitelské volno netýká.

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Olga Síbrtová